Hvordan ta imot konvertitter?

Et ressursdokument for kristne menigheter i Norge

Del 4

Ressursbank

Her finner du flere ressurser for å møte og lære opp konvertitter i kristen tro. Ressursene er delt inn i fire hovedgrupper. Listen er et resultat av innspill fra forskjellige kirker og organisasjoner. Den enkelte menighet må selv vurdere ressursene for sitt bruk, og bruke de som virker nyttige og hjelpsomme.

Har du andre ressurser du tenker andre kan ha glede av å vite om, kan du melde det inn her.

 1. Hvilke ressurser er egnet til å bygge fellesskap med, og komme i kontakt med migranter, asylsøkere og andre?
 2. Hvordan dele og vitne om egen tro?
 3. Disippelskap
 4. Bibler på forskjellige språk
 5. Litteratur om fagfeltet

4.1

Fellesskap og kontakt med menigheten

 • Språkkafeer, norskkurs og andre aktiviteter: Internasjonale middager, kor, kvinnegrupper, strikkegrupper og andre aktiviteter er godt egnet for å komme i kontakt med mennesker fra andre land. De fleste menigheter og forsamlinger har allerede lokaliteter som er egnet til slike fellesskap. Ta kontakt med Kia Norge dersom man ønsker ideer eller hjelp til å komme i gang. Ideer kan også hentes hos KIA Norge
 • IMI Språkskole er siden 2010 blitt utviklet til kveldskurs som drives av frivillige. Manual kan bestilles gratis fra terje@imikirken.no
 • Flyktningegudstjester kan gjennomføres av lokale menigheter som ønsker å sette tematisk fokus på migranter og mennesker på flukt. Forslag til tekster, salmer og tekstgjennomgåelse er delt av Kia Norge her
 • «Hva er en flyktning?», hefte fra Den norske kirke med kort innføring om flyktninger og asylsøkere og mottak i Norge. Kan lastes ned her.
 • Bruktbutikker har mange steder vist seg å være svært godt egnede arenaer for å komme i kontakt med nye landsmenn, spesielt kvinner. De kan også være gode praksissteder for arbeids- og språktrening. Det er flere kristne organisasjoner som driver bruktbutikker.  
 • Peace Between er et videobasert verktøy utviklet av European Evangelical Alliance, hvis mål er å engasjere menighetene til tjeneste for innvandrere og asylsøkere. Man kan bruke verktøyet til å lage temakvelder, eller i husgrupper. Les mer om Peace Between her.
 • 30 dagers bønn for verdens muslimer er en bønneguide for kristne gjennom muslimenes fastemåned Ramadan. Ulike folkegrupper og temaer blir løftet opp i bønn blant mange hundre tusen forbedere verden over. Se den norske oversettelsen her.

4.2

Vitnebyrd og deling av tro

 • Tro i mødet: Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund er et dansk ressursmateriell som både henvender seg til mennesker med nyåndelig bakgrunn og mennesker med annen monoteistisk tro (troen på én Gud) som søker kristen tro. Materiellet består av en veilederbok (praktisk og teoretisk) og to samlinger på ni hefter hver til henholdsvis de med nyåndelig og monoteistisk bakgrunn. Materiellet finnes på dansk, arabisk og farsi. Alt er tilgjengelig gratis på nett både online og som PDFer.
 • Tro mellom venner (Friendship first) er et kurs hvor kristne lærer mer om hvordan de kan dele vennskap og tro med muslimer på en naturlig måte. Kurset er laget av Tim Green og Steve Bell, er oversatt til norsk og kan kjøpes av Lunde forlag. For mer informasjon: Friendship First og Lunde Forlag
 • Jesus-filmen har gjennom mange år gitt en god, visuell, fremstilling av Jesu liv og tjeneste, død og oppstandelse. Filmen er oversatt til en rekke ulike språk. Nå er filmen også inndelt i mindre snutter som kan brukes i mindre grupper. Se alle mulighetene på siden.
 • Al Massira grupper: Al Massira er et videobasert verktøy med undervisning om hva Bibelens profeter sier om Jesus. Verktøyet er utarbeidet i Midtøsten og tar utgangspunkt både i verdensbilde og de eksistensielle spørsmålene mange fra Midtøsten stiller seg. Al Massira, som betyr «Reisen» på arabisk, er oversatt til en rekke språk, inkludert norsk, farsi, tyrkisk, somalisk, tysk, spansk, osv. Målet er å ta med søkende mennesker fra Midtøsten på en reise i hva Bibelen (profetene) sier om Jesus. Se mer info om Al Massira her eller ta kontakt med NORME for sertifisering og bruk av verktøyet.
 • Alphakurs gir en tematisk undervisning av grunnsannheter i den kristne tro. Arrangeres jevnlig av en rekke menigheter. Materiell kan bestilles på siden.
 • A journey through the Bible er et hefte for migranter, utgitt av Bibelselskapet, om hvordan Bibelen møter mennesker på flukt, eller migrerer. Heftet er godt egnet for mennesker som har forlatt hjemmene sine, enten de har vært på flukt eller ikke. Heftet er oversatt til åtte ulike språk, og kan bestilles på bibel.no.
 • Story telling er en godt egnet måte å dele evangeliet til såkalte muntlige kulturer, hvor historiefortelling er en viktig del av formidlingen. Fortellingene kan ha en kronologisk tilnærming og følge historielinjen i Bibelen, eller brukes mer tematisk. Spesielt egnet er det når man bruker fortellinger med enkeltmenneskers møte med Jesus (eller med Gud i Det gamle testamentet). For mer informasjon se ulike nettsteder:
 • Artikkel på Life Hacker
 • Scriptures in use

  4.3

  Disippelskap

  • Joining the family er et kurs for å utruste menigheter i å kunne være en familie, og å vise omsorg for kristne med en muslimsk bakgrunn. Menighetsliv er ofte en utfordring for nye troende fra en muslimsk bakgrunn, da de kulturelle barrierene kan være store. Kurset er utarbeidet av Tim Green og Roxy, og er under oversettelse til norsk. Mer info om kurset kan hentes her og boken kan kjøpes her.
  • Come, follow me er et kurs spesielt laget for kristne med muslimsk bakgrunn. Kurset er spesielt egnet for disippelskapsgrupper, og tar blant annet for seg temaer som: Gud som Far, nytt liv i Kristus, dåp, hvordan forholde seg til forfølgelse, skjebnetro og magi. Mer informasjon kan hentes på siden.
  • Discovery Bible Study (DSB) er en metode for å studere Bibelen som også er egnet til smågrupper eller en-til-en-medvandring. Man går igjennom en tekst, deltagerne gjenforteller med egne ord, stiller seg spørsmål knyttet til teksten, og speiler seg i personene som er med i teksten. Til slutt stiller man seg spørsmålet hva teksten sier om Gud/Jesus, om menneskene/oss, og hva som er aktuelt for oss i dag? Mer informasjon kan hentes på siden.
  • Småfellesskap/husgrupper Se et eksempel på slike samlinger i seksjon 3.1 om konvertitter i mindre fellesskap.
  • Enkel Kirke Gruppeopplegg utviklet av kirker i Asia. Skal være så enkelt at nye kristne etter kort tid kan lede sin egen gruppe, samtidig som kvaliteten på disippelgjøringen er bra. En konvertitt som reiser videre skal kunne starte sin egen gruppe. Nøkkelen er fem enkle praksiser som over litt tid blir fem kulturer: 1. Vitnesbyrd om hva Gud har gjort 2.Hvile i Guds nærvær 3. Bibelstudier med tre enkle spørsmål 4. Bønn for behov og sykdom og 5. Utsendelse til å vise godhet, fortelle enkelt om Jesus og be for folks behov. Bestill enkel manual fra IMI-kirken hos terje@imikirken.no.
  • Dåpsundervisning på farsi Hva er kristendommen? (What is Christianity?)  Dette dokumentet kan være til stor hjelp for menigheter som forbereder nye troende for dåp, ikke minst fordi mange norske dåpsundervisnings-opplegg ikke er tilpasset målgruppen konvertitter. Ressursen er å finne her.
  • Tjeneste, mentorskap og medvandring er alle av stor betydning i disippellivet. Vi er kalt til å leve ut vår tro i fellesskap og sammen med andre. Nye troende trenger medvandrere som går sammen med dem, og introduserer dem for tjeneste i menigheten og i mindre grupper. Her har enhver menighet ulike muligheter og en rekke ressurspersoner.

  4.4

  Bibler og litteratur på ulike språk

  Internettressurser:

  Bibel.no og bibelapper er gode steder å finne bibeltekster på forskjellige språk. Noen av dem har også høytlesning av Bibelen på ulike språk. To apper som brukes mye er Olive Tree og You Version. Her finner man både bibeloversettelser, kommentarer og leseplaner.  

  Trykte bibler og ressurser:

  På bibel.no kan man kjøpe trykkede utgaver av Bibelen på forskjellige språk. Det er også mulig å bestille bibler på forskjellige språk fra de lokale bibelselskapene, f.eks arabisk oversettelse fra Det arabiske bibelselskapet i Egypt eller oversettelse til swahili fra bibelselskapet i Kenya.

  Barne- og ungdomsbibler har ofte et enklere språk og kan være en nyttig ressurs i trosopplæringen dersom konvertitten enda ikke snakker norsk, eller ikke kan lese og skrive.

  4.5

  Litteratur om fagfeltet

  Utfyllende og lettfattelig om lovgivning og forpliktelser:

  Asylkoden. 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten.
  André Møkkelgjerd. Pax forlag. 2017.

  Hva er en flyktning. Vigdis Vevelstad. Universitetsforlaget. 2017