Hvordan ta imot konvertitter?

Et ressursdokument for kristne menigheter i Norge

Hvordan ta imot konvertitter?

Vi har utviklet et ressursdokument for menigheter som tar imot konvertitter. Dokumentet kan leser online, eller lastes ned i PDF-format her.

Last ned Dokumentet her:
KortversjonFullversjon

Introduksjon til ressursdokumentet

Dette ressursdokumentet er tenkt som en hjelp for menigheter som tar imot konvertitter. Målet med ressursdokumentet er å gi en grunnleggende og helhetlig innføring i hva det er viktig å tenke på når menigheter møter mennesker som konverterer fra en annen religion, og gjerne med en annen kulturell bakgrunn. 

Dokumentet omhandler møter med konvertitter fra alle tradisjoner. Likevel har dokumentet et særlig fokus på konvertitter fra muslimske trosretninger. Dette skyldes at dette er den største gruppen konvertitter vi møter i norske menigheter i dag.  

Det er en gave og velsignelse å få konvertitter inn i menigheten. Konvertitter og kristne fra andre land er viktige for kirken i Norge. I møte med vårt felles ønske om å la landet vårt erfare at Herren er god, er troende fra andre land og kulturer en berikelse og mulighet til å nå stadig flere med evangeliet. 

Dokumentet peker også på noen av de utfordringene menigheter kan erfare i møte med konvertitter. Dette gjelder for eksempel vår forståelse av hva kristen tro er eller dersom konvertitter søker om opphold i Norge og norske utlendingsmyndigheter er inne i bildet. 

Dette dokumentet dekker mange tema og er delt inn i 4 hoveddeler som går dypere inn på forskjellige tema menigheter bør være oppmerksom på, og forholde seg til, i møte med konvertitter. Ressursdokumentet er tilgjengelig for nedlasting i printbart pdf-format . Det er også utarbeidet en kortversjon av dokumentet.

Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av representanter fra en rekke norske kirkesamfunn, misjonsorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Bakgrunnen for at dokumentet ble til, er et felles ønske om å utruste lokale menigheter til å ta imot konvertitter på en måte som er til glede og til nytte for enkeltmennesker, trosfellesskap og samfunn. Dokumentet er ikke en enkel oppskrift eller bruksanvisning for hvordan man skal ta imot konvertitter, men peker på viktige praksiser og anliggender menigheter må forholde seg til. Det er avgjørende at den enkelte menighet gjør nødvendige og hensiktsmessige tilpasninger i måten man tar imot konvertitter på, slik at den lokale situasjon møtes best.

Målet er at ressursdokumentet skal være levende og revideres i takt med nye erfaringer og endringer i hvordan asylsaker behandles av forvaltningen i Norge. Gi gjerne tilbakemelding på ressursdokumentet og erfaringer.

Kristenkonvertitt.no er et resultat av et samarbeid mellom følgende organisasjoner:

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til dokumentet? Ikke nøl med å ta kontakt!

Kontakt oss